I samarbeid med NKK vil vi i Agria invitere deg til et gratis kveldsseminar.

Dr. Brenda Bonnett, leder for «International partnership for dogs» og forsker for Agria, kommer for å fortelle om sin forskning på forsikringsstatistikk.

Dr. Bonnett sitt foredrag vil dekke følgende punkter:

  • Trender og utvikling når det gjelder helseutfordringer hos hund
  • Muligheter og begrensninger i bruk av forsikringsstatistikk i RAS-arbeid og avlsplanlegging
  • Optimal anvendelse av statistikker
  • Internasjonale spørsmål og innsats

Seminaret egner seg for alle som jobber med hundeavl: RAS-ansvarlige og avlsråd, styrer i raseklubber, oppdrettere og veterinærer (også studenter). Foredraget vil foregå på engelsk.

Når: 22. februar, kl 18-21 inkl pause med gratis servering. Dette er mandag etter NKKs utstilling i Bø slik at reisen eventuelt kan kombineres.

Hvor: Fellesauditoriet på veterinærhøyskolen (Adamstua, Oslo)

Bindende påmelding på helse@nkk.no. Førstemann til mølla-prinsippet dersom det blir fullt.