Vilkårsendringer for hundeforsikring

Vi har foretatt noen endringer på våre vilkår med virkning fra den 1. april 2014. Endringene er gjennomført for å skape ytterligere trygghet og tilpasse dine forsikringsbehov. Vi ønsker også å gi deg de beste valgmuligheter når det gjelder forsikringsbeløp, dekningsomfang og egenandeler.

Fra dette hovedforfallet har hundens forsikring samme erstatningstak hele livet. Tilleggsforsikringen Agria Spesial vil fra nå av inngå i alle våre veterinærforsikringer. Fra dette hovedforfallet vil du også kunne velge mellom 4 ulike alternativer for fast egenandel.

Vi lanserer også to helt nye forsikringer. Tilleggsforsikringen Agria Ledd for blandingshunder og uregistrerte hunder. Denne forsikringen omfatter hofte- og albueleddsykdommer samt osteokondrose.

Den andre nyheten er en gunstig pakkeløsning for jakthunder, Agria Jakthund. Her får du en ulykkesforsikring som dekker veterinærkostnader som følge av traumatiske ulykker eller leddsykdommer samt dekning av medisin og rehabilitering. Forsikringen inneholder også en livsforsikring som dekker tap av hund etter traumatiske ulykker.

Fra dette hovedforfallet vil du også kunne velge mellom fire ulike alternativer for fast egenandel. Jo høyrere premie du er villig til å betale, desto lavere blir den andelen av veterinærkostnadene du må dekke selv.

Vil du lese våre fullstendige vilkår finner du det her: Vilkår for hund

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige forsikringsvilkår som gjelder.

Har din hund den beste dekningen?

I noen tilfeller opplever vi i forbindelse med skade oppgjør at forsikringstakere angrer på at de har valgt en begrenset dekning. Nedenfor finner du en oversikt over alle dekninger som finnes. Er du i tvil om du har en god nok dekning for ditt behov, ring oss på 24 12 40 00 eller ring din forsikringsagent.  Kontaktopplysninger finner du i forsikringsbeviset eller her på Agria.no.

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer