Hvordan vi beregner premier

Dyrehelsepleie nærmer seg menneskers helsepleie mer og mer. I dag vil mennesker behandle sine dyr i større utstrekning og stiller høyere krav til pleien. Her får du informasjon om hva det innebærer for premiene.

Dyrehelsepleien har utviklet seg og gir bedre og bedre diagnose- og kirurgiske metoder. Dette betyr at veterinærkostnadene for deg som kunde øker og dermed også forsikringspremiene. Det pågår en dialog om dyrehelsepleie, der alle parter har en felles interesse for at forsikringspremiene skal ligge på et nivå som forsikringskundene aksepterer, samtidig som vi har en bra dyrehelsepleie.

Generelt kan dette sies om prissettingen på våre forsikringspremier:

  • Premiene påvirkes av hvilken rasegruppe din hunderase tilhører. Dette innebærer at vi plasserer inn alle hunderaser i åtte ulike rasegrupper der rasegruppe en er billigst og rasegruppe ni er dyrest. Hvordan rasene plasseres kommer an på hvor mye vi betaler ut i skadeerstatning, regnet over flere år. Hvert år ser vi over og flytter raser både opp og ned i gruppene. Tanken med rasegruppene er at hver gruppe skal bære sine egne kostnader og ingen gruppe skal behøve å sponse noen andre.
  • Premien påvirkes av alderen til din hund. Vår skadestatistikk viser at skadeutbetalinger øker fra sju års alder, dermed høyner vi premien fra sju års alder for å kunne gi samme beskyttelse uansett hundens alder. På denne måten slipper de med yngre hunder betale premie for de med eldre hunder.
  • Det kan være bra å vite at om du ikke har benyttet din forsikring på mange år, da har du spart sammen til en egenandelsrabatt som betales ut som et tillegg på erstatningen.

Tips for å få ned dine kostnader!

For å få ned din premie kan du se over muligheten om du ønsker å forhøye den faste egenandelen. Det innebærer i så fall at du får betale mer selv, før du får erstatningen fra oss ved et veterinærbesøk. Du kan også evt. senke premien din. Husk at du alltid har mulighet å velge veterinær selv og få inn tilbud ved en planlagt operasjon.

Ved andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer