Viktig med tydelig kroppsspråk

Er vi alltid så tydelige som vi tror at vi er? For å skape en trygg relasjon til hunden er det viktig at vi er konsekvente og tydelige, selv i kroppsspråket vårt.

En hund som ikke forstår signalene dine, blir i tvil og gjør lett feil. Hvis du i tillegg blir irritert, har du snart en krypende og usikker hund, eller tvert imot en hund som agerer helt på eget initiativ. For å unngå dette må du tenke på hvordan du oppfører deg og hva slags signaler du sender til hunden.

Positiv innlæring

All innlæring bør skje med positiv belønning som bekreftelse på at hunden har gjort riktig. Det gjøres med stemmen, godbiter eller leker. Hvis du straffer hunden for at den ikke gjør nøyaktig slik du vil, øker verken viljen eller evnen til å lære. Hvis hunden gjør feil, bør du ikke reagere i det hele tatt, men starte forfra igjen. Når du med sikkerhet vet at hunden forstår en kommando, kan du øke kravene til at hunden skal lystre, og da kan du irettesette hunden med en negativ reaksjon hvis den ikke hører etter.

Hvis det er flere personer i familien, bør alle i en viss utstrekning være med å trene hundens hverdagslydighet. Hunden må lære seg hvor den befinner seg på rangstigen i flokken. Hvis den ikke kjenner sin plass, kan den prøve å ta over, ignorere et familiemedlem eller til og med svare med aggressivitet. Selv om det er en person som har hovedansvaret for hunden og treningen, er det viktig at hunden vet at hele den menneskelige delen av familien har høyere rang. Hvis flere personer trener hunden, er det bra hvis alle bruker samme kommandoer for ikke å forvirre hunden.

Skremmende situasjoner

Det er ikke bare ved lydighetstrening det er viktig å være tydelig mot hunden. Hvis hunden blir skremt av noe som ligger på bakken, er det fint hvis du i ro og fred kan få den til å gå frem og undersøke det. Hvis hunden i stedet blir redd for en lyd, er det vanskelig å få den til å forstå hva det er som lager lyden. Da er det veldig viktig hva du gjør. Synes aldri synd på en hund som har blitt skremt - vis i stedet med kroppsspråk og stemme at du er glad og selvsikker. Hvis du "synes synd" på hunden, forteller du den bare at det virkelig var noe farlig som den ble redd for.

Vær en tydelig leder

I mange situasjoner oppfører vi oss på feil måte. Det gjør at hunden blir usikker og handler selv. For eksempel kan du vekke hundens vaktinstinkter til liv unødvendig ved at en nabo låser seg inn hjemme hos dere. Vis alltid tydelig hvem som er velkomne ved selv å slippe dem inn døren. Da behøver ikke hunden å tro at den må vokte flokken mot inntrengere fordi du som leder er svak og ikke gjør det selv.

En annen vanlig situasjon som kan bli feil, er når hunder som er ukjente for hverandre, skal hilse i bånd. Hunden kan oppfatte et stramt bånd som at du står bak og støtter opp, og sammen blir dere sterke. Dette kan føre til at hunden begynt å bråke. Et stramt bånd kan også oppfattes som at føreren er urolig, og hunden kan gå inn som leder for å forsvare dere begge.

Det er nøyaktig like viktig at hunden forstår deg som at du også lærer deg å lese hundens språk for å unngå unødvendige situasjoner. En hund som forstår dine signaler, er en trygg hund!

6 tips på aktivisering

Aktivisering gjør hundene våre gladere og sundere.
Les mer

Bjeffer og vokter

Hunder som bjeffer og vokter for mye kan bli ett problem.
Les mer

Løp med hunden

Løpetrening er bra og moro både for mennesker og hunder.
Les mer

Lederskap i hverdagen

Et forhold med hunden der begge parter er fornøyde er vel det vi alle streber etter?
Les mer

Liker? 1 av 1 likte , 5 i rangeringer