Regler for ABC

Disse regler gjelder for medlemmer i Agria Breeders Club

§ 1 En oppdretter som er medlem i Norsk Kennel klub kan være medlem. Det er ikke et krav at du som oppdretter har dine egne forsikringer i Agria Dyreforsikring.

§ 2 Du søker om medlemsskap via vår hjemmeside; agriabreedersclub.no. Som medlem får du vårt digitale nyhetsbrev, med massevis av nyttig informasjon om hund og helse. Som medlem samler du poeng ved at dine valpekjøpere forsirkrer sine hunder med en egen forsikring hos Agria Dyreforsikring.

§ 3 Poeng beregnes tidligst fra den dagen din medlemssøknad kom til oss. For at du skal få poeng for en betalt forsikringm kreves det at ditt medlemsnummer i NKK oppgis når valpekjøperen søker om forsikring. Ditt medlemsnummer i NKK finner du på blant annet baksiden av seneste nummeret av "hundesport", eller ved at du tar kontakt med Norsk Kennel klub.

§ 4 Betalte forsikringer gir medlemer i Agria Breeders Club bonuspoeng som kan byttes mot produkter i Agria Breeders Shop. Hver valp kan gi poeng kun en gang. For å beregne poeng kreves det at ditt medlemsnummer oppgis hver gang når valpekjøpere søker om forsikring hos Agira.

  • Hver betalt forsikring gir deg 100 poeng i Agria Breeders Club`s poengsystem.
  • Når du forsikrer en hund som er fra eget oppdrett, får du poeng for en betalt forsikring om du har oppgitt ditt medlemsnummer i NKK.
  • Du får poeng for hver hund kun en gang.
  • Agria Skjulte feil forsikring gir ikke poeng i Agria Breeders Club.
  • Oppsparte poeng kan spares i inntil tre år fra den dag du fikk poengene..

§ 5 Agria har rett til å endre disse klubbreglene. Endringer komuniseres ut på www.agriabreedersclub.no.

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer