Øk sansynligheten for at tispa blir drektig

Catharina Linde Forsberg er professor emeritus i smådyrrsreproduksjon ved SLU och driver dessuten firmaet CaniRep sammen med sin mann prof em Mats Forsberg. – CaniRep holder på med med hundreproduksjon i alle former, forteller Catharina når hun holdt en forelesning for Agria Breeders Club Sverige`s medlemmer.

I løpet av 2004 gjorde Catharina og hennes medarbeidere en studie på 2469 valpekull fra 13 ulike raser. Resultatet viste en del intressante saker når det gjelder parringssesong, drektighetstid og størrelse på kullet. En del av de funn hun gjorde ble presentert på en forelesning for Agria Breeder Clubs medlemmer i Sverige.

Flest paringer vinter og vår

For å studere om sesongen som tispa parres i har noen innvirkning på fruktbaheten delte Catharina og hennes medarbeidere inn året i fire perioder; desember-februar, mars-mai, juni-august og september-november. Man så da relativt fort at de fleste parringer skjer under vinteren og våren.
─ Jeg er overbevist om at det ikke bare er vi som styrer men at det ligger der genetiskt også, sier hun.

En teori som Catharina jobbet etter var muligheten for at fruktbarheten er bedre på ”vårløpet” siden sommeren er det mest naturlige tidspunktet for valper å vokse opp.
─ Og vi så faktiskt at de kullene som var resultat av vinterparringer var av signifikant større valpekullsstørrelse, forteller hun.

Antallet valper påvirker lengden på drektigheten

Catharinas erfaring som virksom veterinær på området, er også at de flest hunder har en dårligere fruktbarhet på sommeren, på grunn av varmestress.
─ Av den anledningen avråder jag ofte tispeeiere fra å innseminere og hanhundseiere fra å samle spermier/sæd på sommeren, sier hun.

En annan faktor som ble studert var drektighetstidens lengde.
─ Det vi kunne se var at antallet valper har betydelse for hvor lenge tispa går drektig. Hver valp mer enn genomsnittet for rasen ga nemlig en forkortelse av drektighetstiden med 0.25 døgn och likeledes ga hver valp færre enn genomsnittet en forlengelse med 0.25 døgn.

På hvilket døgn føder tispa?

56-72 +/-1dag regnet fra første parringen
65 +/-1dag regnet fra LH-peaken
63 +/-1dag regnet fra eggløsning
60 regnet fra optimal parringsdag*
* På inseminasjonsdrektigheter ser vi ofte att de føder 60 dager etter inseminasjon!

Eldre tisper gir mindre kull

Tispas alder innvirker på hvor store kull hun får. Catharinas studie viste at første gangen man parer tispa si, er det bra om hon ikke er eldre enn fire år, når man ser det i perspektivet kullstørrelse.
─ Riktig unge samt middelalders tisper over fem år får ikke så store kull. Det som är vanskelig å si noe om er derimot om et mindre kull årsakes av at hun har født tidligere eller om hun er litt mindre fertil.

De fleste tisper får løpetid for første gangen når de har oppnådd 85 procent av sin voksenvekt. Det betyr at de som oftest er 6 til 18 måneder gamle.
─ Lengden på løpetiden kan også skille seg mye fra tispe til tispe. Løpetiden kan vare mellom 10 og 28 dager. Dette er delvis rasebundet men har også å gjøre med linjer.
Om ei tispe løper mer enn 2 ganger per år påvirker dette fruktbarheten negativt.
─ Anledningen til dette er at det tar lang tid for tispa å normalisere livmoren etter et løp, forklarer Catharina.

Beste parringstid 2-5 dager etter eggløsning

Paringsvilligheten kan også variere mellom ulike tispe tilr tross for at de ligger likt både i eggløsning ogi løpetidens lengde.
─ Den beste parringsperioden är dog 2-5 dager etter eggløsningen (4-7 dager etter LH). Dette kan vi se med hjelp av en blodprøve ettersom progesteronnivået da stiger.

Det kan være bra å vite at tispas egg är umodne når de avgår och behøver å modne ”på veien”.
─ De overlever 2-5 dager i egglederne samtidig som spermiene kan overleve 4-6 dager i livmoren. Det betyr at selv om man inte parrer på den mest optimale dagen kan tispa fortsatt bli drektig, sier Catharina.

Normal fruktbarhet anser Catharina burde ligge på 85 til 90 prosent og kullstørrelsen på 1 til 15 valper.

Når skal tispa pares?

10 dagers løpetid: dag 8-9*
14 dagers løpetid: dag 11-13*
21 dagers løpetid: dag 18-20*
24 dagers løpetid: dag 21-23*
28 dagers løpetid: dag 25-27*
* Dette gjelder under forutsetning at tispa løper likt gang på gang.

Best å samle sæd fra 2-5 år gammel hanne

En hanhund er generellt fertil til omtrent ti års alder men diverse sykdommer, medisinering osv kan påvirke fertiliteten negativt.
─ Prostataproblemer kan for eksempel starte ved seks års alder og påvirke fruktbarheten. En frisk voksen hanhund kan dog parre rundt tre ganger per uke eller annenhver dag utan at kvaliteten på spermiene forringes.

Om du vil lagre sæd bør du passe på å gjøre det mens hannen er mellom to og fem år gammel.
─ Fra en eldre hanne kan det på grunn av dålig fertilitet være slik at sæden ikke går å fryse til tross for at han fortsatt kan befrukte naturlig. En eldre hanhund som ikke har gått i avel tidligere kan det væra lurt å tømme før han ska parre, da spermiekvaliteten kan bli bedre av det, sier Catharina.

Henging er ikke nødvendig

Det er størrelsen på hannens testikler som avgjør hvor mye spermier han produserer.
─ Når det gjelder tidspunktet for når testiklene kommer ned i pungen er min egen erfaring at om de ikke er der ved 12 ukers alder kommer de sjelden ned. Kommer testiklene ned rundt ett års alder er de oftest skadet. Årsaken til dette er at siden spermieproduksjonen startar når testikelen ligger oppe i den varme buken, blir de ødelagte.

Når en hanne parrer ei tispe skjer normalt tre ejakulat hvorav nummer to er det spermierike.
─ Blir det en henging gjør den at spermiene presses inn i livmoren. Tiden for hengingen spiller ingen som helst rolle, men om man inte får til en kan det være en fordel å holde opp bakbenen på tispa i cirka ti minutter slik at spermiene blir der de skal være.

Frossen kontra nedkjølt sæd

Catharina forteller at svenske hunder blir mer og mer etterspurte i utlandet. Dette medfører at hennes jobb til en stor del består av å sende sæd i ”andra retningen” , noe hun synes er moro.
─ Om sæden tåler å fryses klarar den sig i prinsipp hvor lenge som helst, forteller hun.

Nedkjølt sæd er mycket lettere å håndtere men den har naturligvis en begrenset holdbarhet. Det er viktigt med en jevn temperatur for bra holdbarhet, og i en spesiellt framtatt kjøleboks så holder den i 48 timer. Med et ”vettug” transportfirma går det å sende nedkjølt sæd både innen Europa och til USA, selv om det selvsagt krever litt planlegging.

─ I Sverige utfører vi kun vaginal inseminering och da er sjansen for drektighet større med nedkjølt sæd, men om man legger den direkte i livmoren som for eksempel i NORGE (red.anm.) og USA, går det like bra med frossen, avslutter Catharina.
 

Liker? 2 av 2 likte , 5 i rangeringer