Agria Breed Profiles

Agria Breed Profiles har eksistert siden 2006, og omfattet fra starten av 79 raser. Statistikken i materialet er sammensatt av den kanadiske veterinæren og professoren i epidemiologi, Brenda Bonnett. Den første versjonen ble basert på Agrias skadestatistikk fra årene 1995-2002, og var da kun tenkt for raseklubbene. Den nye oppdaterte versjonen er forenklet og har blitt utvidet til 133 raser, og inneholder også skadestatistikk for årene 2003-2006.

I den nye versjonen av Agria Breed Profiles fokuseres det heller på den relative risikoen for at en hund skal rammes av sykdom eller dø av en spesiell årsak, enn på faktisk antall syke/døde hunder. Med relativ risiko menes hvor stor sannsynlighet det er for at en hund av en rase rammes av en viss sykdom eller dør av en spesiell årsak, sammenlignet med gjennomsnittet.

Sykdomsdiagnosene har også blitt forenklet i og med at alle sykdommer i et visst kroppssystem er slått sammen. Alle hjertesykdommer er for eksempel nå samlet under kategorien ”Heart” i stedet for å være oppdelt i ulike diagnoser.

For samtlige raser finnes det også et diagram over i hvor stor grad rasen kommer til veterinæren sammenlignet med gjennomsnittet.

Historisk sett har helsearbeidet i de ulike raseklubbene blitt rettet inn mot diagnoser som er lette å måle, for eksempel leddproblem, øyensykdommer med mer.

– Med Agria Breed Profiles håper vi å kunne gi en bedre oversikt over hvilke helseproblemer det faktisk finnes innenfor en rase, sier Terese Holmquist som er ansvarlig for Agria Breed Profiles.

Hensikten med den forenklede statistikken i Agria Breed Profiles er også å kunne fokusere på problemene oppdrettere og valpekjøpere støter på i hverdagen.

– Vanlige sykdommer som rammer mange er minst like viktige som de som bare rammer noen få, sier Terese.

Som oppdretter er det svært verdifullt å vite hvorfor valpekjøpere vanligvis oppsøker veterinær, og at noen av disse årsakene kan forebygges ganske enkelt gjennom informasjon.

– Innenfor min egen rase, Sheltie, er det for eksempel vanlig med brekninger om morgenen. Disse kan forebygges med noe så enkelt som å gi hunden noe å spise om kvelden.

Eksempel på andre raser som er rammet av spesielle skader, er små terriere som vanligvis er friske, men som har økt risiko for å løpe bort, drukne og bli påkjørt. Statistikken har også vist at Amerikansk Staffordshire Terrier har sju ganger høyere risiko for å få fremmedlegemer i magen.

– Slike fakta er det jo svært nyttig om oppdretterne kan formidle til valpekjøperne sine, slik at de kan passe på å ikke slippe hundene sine løs før innkallingen sitter godt samt fjerner ting som hunden kan ønske å tygge på, forteller Terese.

At statistikken nå baseres på risiko for å rammes av noe, har også ført til at ”nye” diagnoser har dukket opp innenfor en del raser. Terese tar enda et eksempel fra sin egen rase.

– Vi har for eksempel sett at risikoen for at en Sheltie rammes av livmorbetennelse, ikke er større enn hos noen annen rase, men at det er større risiko for at de dør av sykdommen. Hva det skyldes, vet vi ikke enda, men det er svært viktig at raseklubben tenker på hva som kan være årsaken til det. Kan det for eksempel tenkes at rasen viser få symptomer og tas med til veterinæren for sent?

Agria Breed Profiles er ingen fasit på hva som skal prioriteres i avlsarbeidet. Derimot kan vi håpe at den kan være til nytte og fungere som et utgangspunkt for diskusjon for oppdrettere og andre.

– Hva er en viktig sykdom? Er det en sykdom som mange rammes av eller en som gir store lidelser, lurer Terese.

For å hjelpe raseklubbene med å vurdere dette, har Agria hentet frem en beslutningsmatrise som forhåpentligvis kan være til hjelp i diskusjonene. Matrisen kan bestilles ved å sende en e-post til agriabreedprofiles@agria.se.

– Det er imidlertid viktig å huske at Agria Breed Profiles aldri kan være den eneste kilden til helsearbeidet i en raseklubb, blant annet fordi statistikken kun baseres på diagnoser som dekkes av forsikringen.

Det finnes diagnoser som ikke dekkes, for eksempel mentalitetsproblemer, haleknekk og navlebrokk. Dessuten kan visse sykdommer bli behandlet for mindre enn egenandelen.

– Slike kvitteringer vil sannsynligvis ikke komme til Agria, og derfor vil de heller ikke bli registrert i statistikken, avslutter Terese.

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer