Slik fungerer hesteforsikring

Egenandel, karenstid og forfallsdag – det er ikke alltid så lett å forstå hvordan en dyreforsikring fungerer. Her har vi derfor samlet informasjon om når forsikringen begynner å gjelde, hva den erstatter og hvordan du skal gjøre hvis du vil endre på noe i forsikringen din.

En forsikringsavtale består av vilkår som bestemmer hvilke situasjoner/hendelser som erstattes. Det er forsikringstagernes egne premier som brukes for utbetaling av forsikringserstatning. Derfor er det viktig at utbetalingene gjøres på korrekte grunnlag.

Forsikringstanken går ut på at mange er med og deler på hverandres kostnader. Forsikringsselskapet fordeler risikoen og tilbyr økonomisk beskyttelse til lave kostnader for de hendelser som har blitt avtalt i forsikringsavtalen.

Grunntanken med dyreforsikring

Forsikringen erstatter kostnader for plutselige og uventede hendelser. Derfor gjelder den ikke for skader og sykdommer som var der allerede eller begynte å utvikles før forsikringen ble tegnet. Du bør derfor forsikre hesten din tidlig og være nøye med å ikke ha et opphold i forsikringen. I alle forsikringer finnes unntak, disse finnes spesifisert i vilkårene.

Hva erstatter en hesteforsikring?

Det finnes ulike typer hesteforsikringer. De mest vanlige er veterinærforsikring og livsforsikring.

Veterinærforsikringen kan erstatte kostnader når en veterinær undersøker eller behandler din hest for en sykdom eller skade. Mange ganger kan slike undersøkelser og behandlinger bli kostbare, ettersom dyrepleie ikke er finansiert gjennom skatter – slik som sykepleien for oss mennesker er.

En livsforsikring kan gi erstatning hvis hesten blir så syk eller skadet at den dør eller avlives.

For deg som konkurrerer eller avler på din hest, finnes det bruksforsikringer. Vi tilbyr også flere tilleggsforsikringer. Les mer om våre hesteforsikringer her.

Når begynner forsikringen å gjelde?

Forsikringen din begynner å gjelde fra det tidspunkt Agria mottar forsikringssøknaden, under forutsetning av at hesten er helt frisk. De fleste forsikringer har karenstid. Forsikringen erstatter da ikke utgifter for sykdommer som har begynt å utvikle seg under de første 20 dagene (karenstid). For føll er karenstiden 8 dager. For skader forårsaket av plutselig ytre vold gjelder forsikringen uten karens, altså fra det tidspunkt da forsikringen trer i kraft.

Når kan jeg gjøre endringer i forsikringen?

Visse endringer kan du gjøre når som helst i forsikringsperioden. Andre endringer kan du kun gjøre ved hovedforfall. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt endringer i din forsikring.

Når kan jeg si opp min forsikring?

Forsikringsavtalen løper normalt i ett år om gangen og du kan derfor si opp ved hovedforfall. I visse tilfeller kan du si opp forsikringen før avtaletiden er slutt, for eksempel om du har solgt din hest, eller om hesten må avlives. For å kunne si opp forsikringen før avtaletiden er slutt, skal altså ditt forsikringsbehov ha falt bort.

Du kan også bytte forsikringsselskap under forsikringsperioden. Det er da ditt nye forsikringsselskap som skal sende oppsigelsen til oss, og du har da en måneds oppsigelsestid.