Rehabilitering og ettervern av COPD

Hesten bør fores med fôr av bra hygienisk kvalitet. Alt fôr som støver bør bløtlegges. Om mulig bør man bytte ut høy med silo. Hesten skal stå på et støvfritt og muggfritt underlag, gjerne på papirstrimler eller torv.
Det akutte stadiet er over, hva skal jeg nå gjøre?

Vær nøye med eventuell medisinering. Hvis hesten ikke blir bra før medisineringen avsluttes, er det viktig å kontakte veterinæren på nytt for oppfølgende undersøkelse og behandling. Kontakt også veterinæren ved eventuelle senere tilbakefall. Ved å raskt sette igang behandling unngår man at hesten rekker å få kraftige symptomer.

Den medisinske behandlingen reduserer hestens symptomer. For at den skal bli helt symptomfri også i framtiden, er det viktig at den oppholder seg i et godt miljø. Ventilasjonen i stallen må være god. Hesten bør være ute så mye som mulig, helst stå i uteboks eller gå på utegang.

Hesten bør fôres med fôr som har god hygienisk kvalitet. Alt fôr som kan støve, bør bløtlegges, for eksempel høy. Om mulig bør man bytte ut høyet med høyensilasje eller ensilasje. Hesten skal stå på et underlag som ikke støver eller inneholder mugg, gjerne opprevet papir eller torv. Hvis hesten viser symptomer, skal man unngå å anstrenge den.

Må gjøres
  • Følg medisineringsanvisningene nøye.
  • Kontakt veterinæren hvis hesten ikke reagerer på medisineringen eller blir dårlig igjen når behandlingen avsluttes.
  • Pass på at stallmiljøet er godt.
  • La hesten være ute så mye som mulig.
  • Bruk kun fôr av god hygienisk kvalitet.
  • Bruk kun strømateriale av god hygienisk kvalitet.
  • Unngå å anstrenge hesten når den viser tegn på å være syk.
Les mer om COPD:

 

COPD - kronisk obstruktiv lungesykdom

Diagnose og behandling

Hvordan forebygger jeg COPD?

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer