Hvordan forebygger jeg COPD?

Det finnes noen ting du kan gjøre for å forebygge at hesten din risikerer å få COPD.
Hestens fysiologi

Man mistenker at mottakeligheten for å utvikle sykdommen er arvelig. Det grunner seg på at kun visse hester som befinner seg i et dårlig miljø og/eller fôres med dårlig fôr utvikler allergi. Man bør derfor tenke seg grundig om hvis man vurderer å avle på individer som har utviklet COPD.

Hestens miljø

Det er svært viktig at stallmiljøet er godt. Hesten bør også være ute mest mulig. Aller best er det med en uteboks eller å la hesten gå på utegang. Ventilasjonen i stallen skal være god uten at det blir trekkfullt, og luften må ikke være for fuktig. For å få til det er det viktig at man ikke har for mange hester på et areal som er for lite.

I forskrift om velferd for hest finnes det minstemål for hvordan en stall skal være utformet når det gjelder størrelsen på boksene, takhøyde mm.

Hvis man synes at ventilasjonen ser ut til å være et problem, for eksempel om det er fuktig i stallen når man kommer dit om morgenen eller hvis det dannes mye kondens i stallen, bør man kontakte en ventilasjonsekspert. En vanlig feil er at man tetter til ventilasjonen om vinteren for at det skal bli varmere i stallen. Kulde er sjelden et problem for hestene, de har det snarere bedre av litt lavere stalltemperatur.

Fôr

Alt fôr skal være av god hygienisk kvalitet og uten støv. Hvis man er usikker på kvaliteten, kan man sende inn en prøve for å få den analysert i et laboratorium.

Bruk av hesten

Man bør unngå å ri på støvete underlag. Ved å vanne ridebanen når det er tørt, reduseres støvnivået.

Noe å tenke på:
  • Unngå å avle på individer som har vist allergiproblemer.
  • Pass på at stallmiljøet er godt.
  • Bruk kun fôr av god hygienisk kvalitet.
  • Unngå å ri på støvete underlag.
Les mer om COPD:

 

COPD - kronisk obstruktiv lungesykdom

Diagnose og behandling

Rehabilitering og ettervern

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer