Rolf Byström i Agria driver en utdanningsstall og rideskole i Enköping i Sverige. Han har gode tips til hvordan man bygger gode innhegninger til hestene.

Kraftige tregjerder i kombinasjon med strømtråd anses å være den beste kombinasjonen, men mange stalleiere kvier seg for kostnaden det et er å investere i slike gjerder, og bruker billigere løsninger. Det viktigste er å ha et helt gjerde som man jevnlig sjekker. Vilt kan gå gjennom gjerdet, hestene spiser på treverket, og strømmen kan av ulike grunner slutte å fungere.

– Strømtråd fungerer som regel bra, men sørg for at båndet er stramt, helt, og at det går strøm i det. Stolpene skal være solide, og bør stå med 4-6 meters mellomrom. Er det større avstand, kan tråden svekkes av snømengder og is om vinteren. Isolatorene må være av god kvalitet, sli kat de ikke ødelegges av vær og vind, tipser Byström. 

Slik får du strømgjerdet til å virke året rundt

En annen viktig ting, men som ofte gjøres feil, er å ha riktig jording. Tre jordspyd som slås ned til 1 til 2 meter (frostfritt) anbefales for å ha et fungerende strømgjerde året rundt.

– Sett gjerne spydene  ned ved takrenner eller andre steder der det er bløtt. Da fungerer de best. Hvis sommeren er tørr, bør man vanne spettene for at strømmen skal fungere ordentlig, sier Byström.

Og selvsagt må selve strømapparatet være sterkt nok for den mengden strømtråd man bruker. En tommelfingerregel er 1 joule per 10 km strømgjerde.

Ta hensyn til årstidene

Et godt tips er å tenke på at gjerdet blir lavere om vinteren, hvis det kommer mye snø så hesten står 20-40 cm høyere over marken. Husk dette når du setter opp gjerdet!

– Tenk over hvor store hester og ponnier som skal gå i innhegningen er. Små ponnier kan finne på å krype under gjerdet om den laveste tråden henger høyt og er beregnet for store hester, sier Byström.

Om sommeren bør høyt gress og vegetasjon som vokser opp på gjerdet jevnlig lukes vekk slik at strømmen fungerer optimalt.

En huskeliste for sikre gjerder

  • Et kraftig tregjerde med strømtråd er en av de sikreste løsningene.
  • Velger du strømgjerde, sørg for at det fungerer, at tråden er solid og har flere ledere.
  • Om vinteren fungerer strømgjerder dårligere siden snøen isolerer. Sjekk at jordspyttet er slått langt nok ned så det er frostfritt.
  • Kontroller gjerdet ofte
  • Tenk på at høyden på gjerdet reduseres om vinteren med store snømengder
  • Trim gress og vegetasjon rundt trådene om sommeren
  • Tilpass høyden på gjerdet etter hestens størrelse