Unge hester og føll bør beskyttes fra kraftige parasittangrep ettersom det kan føre til at de kan hemmes i veksten.

Men overdreven bruk av ormekur kan også føre til resistens hos parasittene og av den grunn er ormekur reseptbelagt. Rutiner rundt beitestell og veksling, samt gode rutiner på når man gir ormekur er de beste måtene å forebygge at hestene får parasitter av ulike slag.

Planlegging av beite

Dagens hestehold med mange hester på begrenset område, uten mulighet til vekselbytte med andre dyreslag, er med på å øke smittepresset fra parasitter på beitet. Derfor bør hver stall planlegge sommerbeitet ettersom beitet er den viktigste lenken i smittespredningen. Skill helst på sommerbeite og området man benytter som luftegårder på vinteren. Del sommerbeitet så mye som mulig i ulike seksjoner. Se eksemplet under.

FORSOMMER

 

HØYSOMMER

 

HØST

Høyslått

 

Beite etter
slått

Beite på alt

Beite
 

Beitepuss
 

De overvintrede parasittlarvene aktiveres i fuktig forsommervarme. De kan ikke forflytte seg langt, men finnes i gresstuene som vokser rundt møkkansamlinger på bakken. Andre generasjon larver klekkes på sensommeren, og det er den generasjonen man ønsker å redusere.

Ta avføringsprøve

Gjennom å få analysert avføringen fra hesten kan du som hesteeier få svar på om din hest har for mye parasitter. Hvis analysen viser at hesten har over et visst antall parasitter pr gram avføring (500 EPG) bør prøven dyrkes for å finne ut hvilken type parasitt det er snakk om, så man kan bruke rett middel for behandling.

Optimalt bør man ta avføringsprøve i april/mai for å se om det er nødvendig å gi ormekur før hestene skal på beite. Hvis prøven medfører at hestene ikke trenger behandling bør man ta ny prøve i september/oktober for å på nytt vurdere om det er nødvendig med ormekur da.

Enten tar man individuelle prøver som gir veiledning på hvilke hester som trenger ormekur og hvilke som ikke trenger. Alternativet er å ta en samlingsprøve for å få et overblikk over behovet for å gi en kur på hele flokken. Ved en samlingsprøve bør man ha maks fem hester (helst lik i alder) per prøve.

Symptomer på parasittangrepp

 • Hesten er tynn over ribbeina og har stor utspent buk.
 • Raggete, glansløs pels – ofte fylninger i hovne ledd.
 • Tørrhoste.
 • Diaré og dårlig vekst hos føllet.
 • Tilbakevendende kolikkanfall.

Hester som bør få ormekur

 • Hester som viser symptomer på å være angrepet av parasitter.
 • Importhester, siden de kan ha med seg typer parasitter som ikke finnes i Norge.
 • Hopper som skal inn på avlsstasjoner siden det er et krav.

 

Beite

 • Ha forskjellige beiter/luftegårder sommer og vinter.
 • Prøv å unngå for små områder, gå ut ifra 1-2 mål pr varmblodsridehest.
 • Del opp områdene, ta ensilage/høy fra en del først og slipp hestene på etterbeite. Gå over beitet med beitepusser før du slipper hestene på hele områdetVeksle med andre dyreslag, som sau eller storfe hvis du har mulighet, da det ikke er samme type parasitter på de dyreslagene.
 • Hvis du bare har et par hester på et mindre område bør du ta ut all møkk.
 • Gå over beitet med beitepusser når den er nedbeitet for å få bort gresstuer, det er der parasittlarvene lever.