8 tips for en bedre sommer med hesten

Mye skal forberedes før sommeren. Insekter, skader, beite med mer skal kontrolleres. Her finner du små tips om hvordan du kan minimere risikoen for hesten din.

Bekjemp insekter

Fluer, myggen, bremsen, flåtten og knotten er sommerhalvårets store plager for hestene, men som hesteeier kan du faktisk gjøre mye for å minimere plagen. Et fluepannebånd består av frynser som beskytter hestens øyne. Den kan brukes både på hester som står på beite og når hesten trenes. Det finnes midler som holder insektene borte, forhør deg med veterinæren din om hvilket middel som passer best. Hester på beite får lett flue-egg i øynene, noe som kan lede til betennelser. Skyll da med øyebad.

Sårskader

Hvis hestene går ute døgnet rundt så er det viktig at man ikke glemmer å visitere alle sammen daglig. Det kan lett skje at de får et spark, et bitt fra en annen hest eller at de får store utslag og sår av knotten.

Mineraltilførsel på beitet

Mineralfôr i granulert form har visse ulemper, ettersom det er følsomt for fukt. Hvis det blir bløtt vil det klebe seg sammen til seige «kaker». Mineralkrybber på beite må beskyttes mot fukt, noe som kan være problematisk. Mineralsteiner er en bra løsning hvis man ikke kan ordne en individuell fôring av mineraler. Moderne granulerte mineralfôr smaker også ofte godt, og fri tilgang kan derfor gi visse hester problemer.

Pleie av beitet

Det er viktig å pleie sine beitesmarker. De partiene av beitet som hesten ikke beiter ned skal ryddes. Avføring skal knuses slik at parasitteggene utsettes for sollys og dør. Om dette ikke blir gjort kan disse områdene bli kraftig angrepet av parasitter. Nedklipping av beitet har også en annen fordel, ettersom larver fra visse parasitter sitter fast på grasstråene.

Skygge og beskyttelse – viktig på beitet

Et bra hestebeite skal ha beskyttende vegetasjon der hestene kan tilbys kjølig skygge. Vindskjul, enten i form av vegetasjon eller en fast bygning der hestene kan gå inn, er også nødvendig.

Hvor lenge på beitet?

Under den senere delen av sommeren minsker næringsverdien på beitet ganske raskt. Hvis beitet tar slutt kan det være at hestene begynner å spise vekster som har lite næringsinnhold, eller til og med har skadelig virkning på fordøyelsen. Melkemengden hos hoppene, liksom næringsinnholdet i melken, begynner å minske når føllet har nådd ca fire måneders alder. Mange hopper er nå drektige på nytt, og bruker en del av næringsopptaket for sine nye foster. Føllet risikerer da å få en næringsbrist, noe som kan forverres ytterligere ved separeringen.

For å minske næringsbristen hos føll og unghester i vekst bør man støttefôre dem under de siste ukene på beitet. For føllene kan man gjøre dette via en såkalt creepfeeding, d.v.s. man gir fôret i en hage der kun føllene kan komme inn. Spør gjerne veterinæren din eller en fôrrådgiver om hvordan dette kan ordnes best.

Brannsikre stallen din

La en fagmann innen brannsikkerhet besikte stallen din. Da får du konkrete råd om hvordan du skal forebygge risikoen for den katastrofe en brann i en stall ofte innebærer. Mange ganger handler det om enkle endringer som kan gjennomføres til en lav kostnad. Kontakt brannforsvaret i din kommune.

Kolikk

Kolikk er et samlebegrep for smertsomme tilstander i mage-/tarmsystemet. Det finnes også andre lidelser – f. eks i nyrene, urinveiene eller kjønnsorganer – som kan gi kolikkliknende symptomer. Kolikk rammer hester oftere enn andre husdyr. Det er lansert mange teorier om årsakene til dette – og det handler oftest om flere ulike faktorer som virker sammen.

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer