Dagen før konkurransen

 • Børst hesten nøye.
 • Klipp man og hale hvis det trengs.
 • Flett eventuelt manen og halen.
 • Kontroller skoing og brodding.
 • Se over sal og hodelag, vask om nødvendig.
 • Pakk alt utstyr.
 • Gjør klar transporten.
 • Fyll høynettet med normal høymengde - ikke mer!
 • Kontroller at alt er med av papir og utstyr til både deg og hesten.
 • Regn ut når du trenger å være på konkurranseplassen.
 • Regn deretter ut når du trenger å være i stallen (forberedelsestid, lasting, reisetid, ekstratid).

Konkurransedagen

 • Kom til stallen i god tid.
 • Gi for. Minsk høyforingen hvis hesten har høynett i transporten.
 • Visiter hesten, puss den og rens ut av høvene.
 • Gjør hesten transportklar.
 • Heng høynettet inn i transporten.
 • Kontroller at alt er med.
 • Lei gjerne hesten en stund før lastingen.
 • Begynn å laste i god tid før planlagt avreise, spesielt hvis du har en hest som kan være problematisk å laste.

På konkurranseplassen

 • Hvis hesten skal stå oppstallet, vask eventuell krybbe og drikkekar.
 • Sett nummerlapp på hodelaget.
 • Registrer deg i sekretariatet.
 • Ta hesten til veterinærkontrollen.
 • Anskaff program/startlister og kontroller strykninger/etteranmeldelser.
 • Forsøk å følge ordinære foringsrutiner.
 • Pass på at hesten har vann, men la den ikke drikke når den er andpusten eller rett før start.
 • Tørk og lei hesten hvis den svetter etter rittet. Legg alltid på svettedekken og/eller ytterdekken hvis det ikke er varmt ute.
 • La ikke hesten stå alene i transporten hvis du ikke er helt sikker på at den er rolig.
 • Gjør klart og pakk utstyr som ikke skal brukes mer i god tid før hjemreisen. Rull opp brukte bandasjer.
 • Pass på at transporten er klar for hjemreisen.
 • Rydd nøye etter deg på oppstallings- eller parkeringsplassen.
 • Kontroller at du ikke har glemt noe.

Ved hjemkomsten

 • Visiter hesten.
 • Kjøl eller eventuelt behandle bena.
 • Stell hesten.
 • Gi foring.
 • Bær inn alt utstyr.
 • Legg alle ting på sin plass direkte – vent ikke til i morgen med å vaske skitne transportbeskyttelser eller henge opp våte dekken.
 • Rydd ut og vask transporten.

Lykke til på neste konkurranse!


Kilde: "Hästhållning i praktiken" av Mats Mellberg.