Feltritt

Feltritt er en gammel militær gren som testet militærhestenes allsidighet. De skulle være lydige, raske i terrenget og uredde med god sprangteknikk. Helt enkelt allsidige hester. En feltrittkonkurranse inneholder derfor tre ulike moment.
Feltrittets moment

De ulike momentene er dressur, terrengritt over faste hinder med utholdenhetsprøve og til slutt sprang på bane. At man har lagt momentene i den rekkefølgen er fordi hesten dagen etter utholdenhetsprøven kan være både sliten og slurvete etter å ha gått den harde terrengprøven. Derfor blir det en ekstra vanskelighetsgrad å få hesten til å løfte beina ordentlig over vanlige spranghinder.

De fleste feltrittkonkurranser går over tre dager. Første dagen går dressurklassen, andre dagen terrengrittet og tredje dagen går sprang. I hvert moment går det ut på å få så lite minuspoeng som mulig. Momentene teller også ulike mye i bedømmingen av hver ekvipasje, utholdenhetstesten betyr fire ganger så mye mer for resultatet enn dressuren og tolv ganger mer enn sprangen.

Terrengrittet

I terrengrittet er det ofte alternative veier over og gjennom hindrene, en lett og lang og en vanskelig og kort. Terrengrittet ris på tid, ekvipasjen skal holde en idealhastighet og det er da ingen fordel å ri raskere enn maksimaltempoet.

Det finnes også endags-konkurranser der alle moment ris på en og samme dag. Da bytter oftest sprangklassen og terrengrittet plass, og iblant dropper man steeplechasemomentet som ellers ligger innbakt i terrengrittet. Grunnen til dette er for at det sliter mindre på hesten enn om sprangen skulle ligge sist.

De fleste feltrittryttere bruker endagskonkurranser som oppladning før de større tredagers-konkurransene. Feltritt er ganske slitsomt for hesten og derfor konkurrerer ikke en feltritthest i like mange konkurranser som sprang- og dressurhester. I stedet lader man opp før sesongen ved å konkurrere i rene sprang- og dressurkonkurranser.

Feltritthesten

En god feltritthest beveger seg bra, er lydig, utholdende og rask og følsom i sprangen. Dessuten må den være modig og stole like mye på rytteren som rytteren stoler på hesten. I terrengrittet er det nemlig farlig å tvile. Feltritthesten er med andre ord en god allroundhest og kanskje ikke spesialisert i en spesiell gren.

Feltrittutstyret

Det utstyret man trenger er: dressursal og kandar samt dressurfrakk og hatt (i lette klasser rekker det med trinsebitt og vanlige konkurranseklær) til dressurmomentet. Sprangsal, hodelag, benbeskyttere og gummiboots, samt vite ridebukser, feltrittdress og selvfølgelig passende hjelm og sikkerhetsvest til terrengrittet, og til slutt sprangsal, hodelag, benbeskyttere evt gummiboots og vanlige konkurranseklær til sprangmomentet.

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer