Det er viktig å betale forsikringen i tide!

Det kan få konsekvenser for hesteforsikringen din om du ikke betaler forsikringen i tide. Det er også viktig at du sender inn de attestene som eventuellt kreves for forsikringen. Her informerer vi om hva du bør tenke på.
Purring/oppsigelsesbrev

Om man ikke betaler forsikringen i tide, vil man i første omgang få en purring/oppsigelse. Om vi ikke hører noe mer fra deg da, eller purringen ikke blir betalt i tide, så blir forsikringen avsluttet. Om man da betaler inn senere, eller forsikrer hesten på nytt, så er det reglene for nytegning som gjelder.

Karenstid på ny forsikring

Den nye forsikringen vil da, som ved nytegning, få en karenstid for sykdom og skade på 20 dager fra nytegningsdatoen. Det er viktig å ha en uavbrutt forsikringsavtale. Betaler du regningen i tide så slipper du en ny karenstid og uteblitt erstatning for en sykdom eller skade som oppstår under den tiden hesten har vært uforsikret.

Andre vilkår eller forbehold

Om man nytegner forsikring etter at forsikringen har blitt avsluttet, kan det i noen tilfeller, på grunn av eventuelle vilkårsendringer og hestens helsestatus være slik at du ikke vil få en ny forsikring med samme vilkår som den gamle. For eksempel så vil den nye forsikringen ikke omfatte sykdommer og skader som hesten har hatt før nytegningen. Dette vil i så fall informeres om i forsikringsbrevet ditt gjennom en reservasjon samt nye forsikringsvilkår.

Send inn veterinærattesten i tide

Det er også verdt å få med seg at om man ikke får sendt inn de attestene som kreves innen oppgitt frist, og vi ikke hører noe ifra deg, så vil dette kunne føre til at forsikringen blir makulert. At en forsikring blir makulert vil si at den har aldri vært gyldig.