Skal du selge eller kjøpe hest?

Ved kjøp og salg av hest er det bra å se over hestens forsikringsdekning.

Ved kjøp og salg av hest er det bra å se over hestens forsikringsdekning. Det er viktig at hestens nye forsikring overføres på den nye eieren samme dag som den sies opp av den tidligere eieren slik at man unngår avbrudd i forsikringsdekningen.

Når den nye eieren overtar hesten får han/hun nemlig en karensfri forsikringsdekning på de forsikringsproduktene og den verdi som hesten hadde hos den tidligere eieren. Et tips kan være å ta kontakt med din Forsikringsagent i Agria i forbindelse med at kjøpekontrakten undertegnes.

Si opp tidligere forsikring

Den nye forsikringen skal tegnes av den nye eieren slik at denne får all nødvendig informasjon om hestens forsikring, og for at eventuelle endringer av hestens forsikring skal oppdateres. Det er også viktig at hestens tidligere eier kontakter oss for å si opp sin forsikring siden dette bare kan gjøres av forsikringstakeren.

Du er velkommen til å ringe Agrias Kundesenter på 815 20 005 eller kontakte en av våre lokale Agria-agenter.

Her kan du lese mer om overføring av forsikring