Nye og forbedrete forsikringer for hest!

Vi kan nå stolt presentere nye forsikringsløsninger for hesten din. De nye forsikringsløsningene gjelder fra og med den 1. april 2011. Tryggheten er den samme, men valgmulighetene er flere og dekningen mer omfattende.
Løpshester, avlshester og eldre hester

Spesielt for dere med aktive trav og galopphester vil den nye forsikringen Agria Løpshest medføre store forbedringer. For deg med eldre hest kan vi nå tilby nytegning av forsikring for hester helt opp til 21 år i forsikringsformen Agria Ulykke.

For dere som står midt i en travel bedekningssesong kan det være kjekt å vite at foster- og føllforsikringen nå også dekker veterinærbehandling, ikke bare bedekningskostnader. Den begrensede foster- og føllforsikringen som tidligere inngikk i hoppas bruksverdiforsikring har opphørt, slik at det nå kun finnes en ny og forbedret foster - og føllforsikring som tegnes separat.

Skreddersydde forsikringsløsninger

Den største forandringen for alle er at vi har delt opp forsikringene i større grad, slik at de lettere kan tilpasses akkurat ditt behov. Livs- og bruksverdiforsikring tegnes nå separat, slik at bruksverdiforsikringen kan velges som tillegg på hele eller deler av hestens verdi.

Nyheten på veterinærsiden er at vi tilbyr en veterinærforsikring for alle. Denne kan kompletteres med dekning for blant annet halthet, bevegelsesforstyrrelser, medisiner og reisekostnader ved å velge til tilleggsforsikringer Man kan også velge ulike erstatningsnivåer og størrelse på egenandelen.

Alt dette gjør det lettere å skreddersy en løsning som passer best for dere, både med tanke på dekningsomfang og kostnad. Du kan altså i større grad betale for akkurat det du behøver!

Nåværende kunde

Du som allerede har en forsikring hos oss vil ved ditt hovedforfall konverteres til de nye forsikringsløsningene. De nye forsikringsproduktene vil være tilsvarene eller bedre enn de tidligere forsikringsproduktene du hadde. Du vil motta forsikringsbrev i god tid før ditt hovedforfall med informasjon om de nye forsikringsløsningene samt de nye vilkårene som gjelder for dine forsikringer.

Selvfølgelig kan du gjøre endringer hvis du ønsker en mer eller mindre omfattende dekning. Kontakt ditt forsikringsombud eller kundesenteret på 815 20005 innen ditt forfall så får du god informasjon og hjelp med dine spørsmål!

Vilkår

Mer informasjon om endringene i din forsikring finner du i ditt fornyelsesbrev. Fullstendige vilkår for de nye forsikringsløsningene finner du her.

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer