Mange staller bruker grovfôr innpakket i plast, enten rundballer eller firkantballer. Da er det viktig å lagre dette på tørr bakke, uten spisse steiner vekster. Da unngår man at det går hull på plasten, og gnagere holder seg også unna. Hvis fugler er et problem, kan det legges nett eller presenning over.

Er man nøye med å sjekke ballen ofte, er det lettere å oppdage, og reparere, eventuelle hull tidlig. Pass på å bruke en ordentlig repareringstape, vanlig tape sitter dårlig og kan slippe syre i gjennom. Hvis du må reparere en ball, merk den slik at du husker at det har gått hull på den. Og bruk disse ballene først, og sjekk dem nøye før du gir grovfôret til hestene.

Hver ball som ikke kan brukes er tapte verdier, 400 kilo er rundt regnet en måneds forbruk for en hest.

Rundball eller firkantball?

Hvilken ballform man velger til sitt grovfôr har ingen betydning for kvaliteten, men har mer å gjøre med hvordan man håndterer ballene i stallen. Firkantballer kan være lettere å håndtere når man skal fôre, og også hvis man veier opp grovfôret. Det viktigste er at man velger den type ball med form og størrelse som passer inn i der de skal lagres, og ut fra antall hester. Hvis man har rundballer, skal de lagres med den flate enden ned, siden plastlaget er tykkere der. Firkantballer har noen ganger en konveks og en konkav side, de skal da lagres med den konkave siden ned mot bakken, for å unngå kondensvann mellom fôret og plasten.

Høy skal lagres tørt

Høy konserveres ved at vann tørker bort under innhøstingen, slik at mikroorganismer ikke kan gro. Det er derfor svært viktig at høyet lagres tørt og ikke blir fuktig, om det skal bevare en god og sunn kvalitet hele året.

Hvis fuktig luft eller regn etterfukter høyet, vil potensielt farlige muggsopper få grobunn til å vokse. Det samme skjer om høyet ikke får tørket nok under innhøstingen – da vil det bli muggdannelse.

Hvis høyet befinner seg i et fuktig rom, er det ikke uvanlig at det kan kjennes fuktig på utsiden og litt klumpete. Det pleier å være tegn på gjærsopp, og også muggdannelse. Høyet må derfor beskyttes fra omgivelsene. En god idé er å bygge opp et «rom» av halmballer, og oppbevarer høyet inni dette rommet. Da blir halmen en barriere mellom høyet og den fuktige luften.

Høyloft er best

Et uisolert lager av bølgeblikk virker som en billig og enkel lagringsplass, men er noe av det verst tenkelige du kan bruke. Et isolert høyloft derimot, er ofte et godt sted å lagre. Har man ikke tilgang til en bra lagringsplass, bør man ikke velge høy som grovfôr.

Tenk også på at betonggulv ikke er helt tørre. Fukt siger opp av gulver, så høye bør ikke lagres der direkte. Legg heller høyet på paller så luft kan sirkulere under.

Hvor raskt kan man bruke plastballer?

Det er ikke uvanlig at sommerbeitet tar slutt tidligere enn forventet, eller at fjorårets slått er brukt opp. Det går bra å åpne en nylig innplastet ball, men holdbarheten er veldig kort da fôret ikke er ferdig konservert og stabilt sammensatt mikrobiologisk. Det går derfor raskt varmgang i det, og det blir dårlig. Ensileringsprosessen kan ta opptil flere uker, men det kommer an på hvordan fôret er sammensatt, hvor stort tørrstoffinnholdet er, temperatur rundt og lagring.

Blir det brukt et ensileringsmiddel, må man vente 4-6 uker etter pakking før man åpner og fôrer med ballene.