Forsikringen Agria Ekstra gir erstatning for skjulte og medfødte feil. Forsikringen inngår kostnadsfritt når du forsikrer føllet før det er 30 dager med Agria Veterinærforsikring, Agria Halthet, Agria Liv og Agria Bruksverdi.

Agria Foster- og Føllforsikring

Forsikringen gir dekning hvis en veterinær undersøker og behandler føllet ditt for sykdom eller skade. Du kan også få erstatning for bedekningskostnader dersom føllet uteblir, hoppen må da være konstatert drektig av veterinær eller hvis føllet dør av en sykdom eller skade. Denne forsikringen gjelder frem til føllet er 30 dager gammelt. 

Hvis man tegner en egen forsikring for føllet innen det har gått 30 dager fra føllets fødsel, blir den nye forsikringen karensfri, med den samme dekningen som i foster- og føllforsikringen. Det betyr at du får en bedre beskyttelse for føllet ditt også i fremtiden.

Forsikringen kan tegnes på drektig hoppe, som ved bedekningstilfellet er mellom 3-20 år, allerede fra den 40. drektighetsdagen og frem til 30 dager før beregnet følling.

Egen forsikring for føllet

Det er viktig å forsikre føllet så tidlig som mulig. Allerede fra føllets andre levedag kan føllet forsikres med egen forsikring. Forsikringene for føll har en karenstid på 8 dager fra nytegningdato for både sykdom og skade.

Hvis føllets mor er forsikret i Agria med en veterinærforsikring, har føllet automatisk dekning med opptil 20 000 kr gjennom moren sin forsikring, dette gjelder frem til føllet er 30 dager gammelt. Man bør derfor tegne en egen forsikring for føllet innen det er blitt 22 dager gammelt, dette for å få en overlapping av forsikringene, og dermed få en uavbrutt forsikring for føllet.

Hos Agria betaler du en lavere premie inntil hovedforfall det året hesten blir tre år.

Agria Veterinærforsikring 

Forsikringen gir dekning hvis en veterinær undersøker og behandler føllet/hesten din for sykdom eller skade. 

Unntak i forsikringen er blant annet: 

  • halthet, bevegelsesforstyrrelser og ryggsykdommer. 

For å få dekning for dette kan det tegnes en tilleggsforsikring Agria Halthet.

Agria Halthet

Agria Halthet er en tilleggsforsikring som kun kan tegnes til Agria Veterinærforsikring. Forsikringen gir dekning hvis en veterinær undersøker og behandler føllet/hesten din for halthet, bevegelsesforstyrrelser og ryggsykdommer. Forsikringen kan også gi erstatning for benkorrigering, sykebeslag samt operasjon av osteokondrale fragmenter (såkalte «løse beinbiter). 

Agria Liv

Du kan få erstatning for tapet ditt hvis føllet/hesten blir syk eller skades så kraftig at den dør. En forutsetning er at føllet/hesten er godt utredet med tanke på å fastslå den bakenforliggende årsaken til sykdommen eller skaden. Agria kan kreve en obduksjon av føllet/hesten hvis vi mener at det er nødvendig for å fastslå diagnosen. 

Unntak i forsikringen er blant annet: 

  • halthet, bevegelsesforstyrrelser og ryggsykdommer.
  • Kroniske luftveissykdommer eller akutte tilfeller av slike.

For å få dekning for dette kan det tegnes en tilleggsforsikring, Agria Bruksverdi.

Agria Bruksverdi

Agria Bruksverdi er en tilleggsforsikring som kun kan tegnes til Agria Liv. Du kan få erstatning hvis føllet/hesten din blir så syk eller skades så alvorlig at den varig mister sin bruksverdi som ride- eller brukshest. Sykdommen eller skaden kan være av en slik art at behandling og pleie ikke nytter. 

Forsikringen gir en bedre dekning enn i Agria Liv, og gir blant annet erstatning for halthet, bevegelsesforstyrrelser og ryggsykdommer.

Ved utbetaling av en erstatning kan du selv bestemme om du ønsker full erstatning av føllet/hesten eller delerstatning. Velger man full erstatning kan man få utbetalt hele føllets/hestens forsikringssum, hesten må da avlives. Hvis føllet/hesten kan leve videre uten smerter og du ønsker å beholde hesten som selskaps- eller avlshest, kan du få erstattet den summen som overstiger 10 000 kroner av forsikringsbeløpet. Føllets/hestens verdi blir da satt til 10 000 kroner. 

Agria Ekstra – beskyttelse mot skjulte og medfødte feil

Forsikringen inngår kostnadsfritt når du forsikrer føllet før det er 30 dager med Agria Veterinærforsikring, Agria Halthet, Agria Liv og Agria Bruksverdi. 

Den gjelder hele føllets/hestens levetid, så lenge den blir forsikret med denne kombinasjonen uten avbrudd.

Forsikringen gir erstatning for skjulte- og medfødte feil. Med skjulte feil menes feil som var til stede når du tegnet eller forbedret forsikringen, men som da ikke var synlige eller kjente. Det vil si feil som hverken hesteeier eller veterinær kunne vite om. Hvis feilen derimot kunne ha blitt oppdaget ved en eventuell veterinærkontroll før forsikringen ble tegnet, eller oppstår under karenstiden, er det ikke en skjult feil.

Ta kontakt med oss, for et uforpliktende tilbud!