Forsikre føllet ditt tidlig - få rabatt!

Ved å forsikre føllet ditt tidlig vil du få den mest omfattende forsikringen og dermed trygghet for deg og den nye verdensborgeren. 

Forsikre føllet før 30 dagers alder

Ved å tegne forsikringene Liv, Bruksverdi, Veterinærforsikring og Halthet på ditt føll før det er 30 dager gammelt så inngår forsikringen Agria Ekstra uten kostnadAgria Ekstra gir erstatning for skjulte feil i tillegg til den ordinære beskyttelsen i hestens forsikring. Forsikringen kan også gi erstatning for klapphingstoperasjon. Denne ekstra beskyttelsen gjelder under hele hestens livstid så lenge den forblir forsikret i denne kombinasjonen uten avbrudd.

Med skjulte feil menes en medfødt eller senere oppstått sykdom eller skade som var til stede når du tegnet eller forbedret forsikringen, men som da ikke var synlige eller kjente. Det vil si en feil som verken hesteeier eller veterinær kunne vite om. Hvis feilen derimot kunne ha blitt oppdaget ved en eventuell veterinærkontroll før forsikringen ble tegnet, eller under karenstiden, er det ikke en skjult feil. Et eksempel på dette er navlebrokk da dette er synlig fra fødselen av.

10 % + 10 % rabatt

Tegner du forskring på føllet ditt hos oss, får du 10 % rabatt i føllets første leveår. Tegner du forsikringen før 1. september 2017, får du ytterligere 10 % rabatt! 

Optimal forsikringsbeskyttelse

Den beste forsikringsbeskyttelsen for ditt føll får du dersom du tegner en Foster- og Føllforsikring på hoppa mens hun fortsatt er drektig. Denne forsikringen kan gi deg erstatning for dine bedekkingskostnader dersom hoppa kaster fosteret eller hvis føllet dør under fødsel eller innen 30 dager etter fødsel. Forsikringen gir også erstatning for veterinærutgifter opp til 100 000 kroner ved sykdom eller skade hos føllet under de første 30 levedagene. Denne forsikringen kan tegnes og gjelder i hele Norden.

Hvis du så tegner en egen forsikring for føllet innen 30 dager etter fødselen vil du få den mest omfattende forsikringsdekningen vi kan tilby. Denne kombinasjonen vil også dekke blant annet navlebrokk selv om dette ikke regnes som en skjult feil. Dette er fordi føllet har vært forsikret helt siden fosterlivet.

Dersom du ønsker å tegne en forsikring, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 24 12 40 00 eller ta kontakt med din forsikringsagent.

Her kan du lese en historie om ei som var glad hun hadde tegnet Foster- og Føllforsikring da hun hadde kjøpt et føll.

Mugg på hest

Mugg er en hudbetennelse i kodeleddet på hesten som kommer av en sårinfeksjon.
Les mer

Sårskader hos hest

Her tipser vi om hva du skal gjøre hvis hesten får ulike typer sårskader. 
Les mer

Filmen ”Skadefri hest”

”Skadefri hest” handler om hva du som rytter og hesteeier bør tenke på for å holde hesten din så frisk som mulig.
Les mer

Fraktur hos hest

Med fraktur (brudd) mener man en skade på skjelettvevet.
Les mer

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer