Hvis hoppa skal avgårde til ny bedekning vil føllet utsettes for det nye miljøets smittestoffer.

Dessuten samles det ofte et større antall hester på begrensede yter under bedekningssesongen. Dette medfører høyere smitterisiko.

Den beste garantien for at føllet ditt skal fortsette å utvikles normalt er tett samarbeid med en veterinær du har fortroende for.

Vaksinasjoner og ormekurer som føllet skal ha i løpet av det første året bør du planlegge sammen med veterinæren, som også kan gi deg verdifulle råd når det eksempelvis gjelder fôring. Husk på at hesten oppnår ca 70 prosent av sin kroppsvekt allerede under det første leveåret.

Til slutt vil vi ønske deg lykke til med ditt oppdrett. Å være oppdretter er i blant slitsomt, men det er få ting som er like mye verdt som det å se sine små vokse opp.