Vilkår og skjema

Vilkår

Her finner du Agria Dyreforsikrings fullstendige vilkår for forsikring i pdf-format. Dine forsikringsvilkår består av tre deler: Forsikringsbeviset, vilkårene for den forsikringen du har tegnet samt Agrias Felles Forsikringsvilkår. Dessuten gjelder Forsikringsavtaleloven og allmenne lover og forskrifter.

 

Forsikringsvilkårene for 2017 gjelder for alle forsikringer som er nytegnet i tidsrommet 1.4.2017-31.3.2018, eller som har hovedforfall/fornyelse i løpet av denne perioden.

Forsikringsvilkår for 2018 gjelder for alle forsikringer som er nytegnet etter 1.4.2018, og for alle som har hovedforfall etter denne dato (frem til 31.3.2019).

Se ditt forsikringsbevis for å se hvilke vilkår som gjelder for din forsikringsavtale.