Vilkår og skjema

Vilkår

Her finner du Agria Dyreforsikrings fullstendige vilkår for forsikring i pdf-format. Dine forsikringsvilkår består av tre deler: Forsikringsbeviset, vilkårene for den forsikringen du har tegnet samt Agrias Felles Forsikringsvilkår. Dessuten gjelder Forsikringsavtaleloven og allmenne lover og forskrifter.

 

Forsikringsvilkårene 2017 gjelder når forsikringsavtalen tegnes den 1.4.2016 eller senere, eller fra og med den dagen forsikringen fornyes, den 1.4.2017 eller senere.