Slik fungerer forsikring hos Agria

Egenandeler, karenstid og hovedforfall – noen ganger kan forsikring virke komplisert. Derfor har vi samlet litt informasjon her, blant annet når forsikringen begynner å gjelde, hva den erstatter og hvordan du går fram om du ønsker å endre på noe.

Hva er egenandel?

Egenandelen er den delen av kostnadene du betaler selv. Du kan selv påvirke prisen på forsikringen ved å kombinere ulike valg, og en høy egenandel vil gi deg lavere pris på forsikringen.

Forsikringen har en fast egenandel og en bevegelig egenandel. Den faste egenandelen betaler du bare én gang i løpet av en egenandelsperiode som er på 125 dager regnet fra det første veterinærbesøket du søker erstatning fra. Dersom dyret ditt har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså bare den faste egenandelen én gang. Den bevegelige egenandelen trekkes ved hver erstatningsbar kostnad. Egenandelene ser slik ut:


Hund/katt
Fast egenandel: 1 000, 1 600, 2 100 eller 4 000 kroner
Bevegelig egenandel: 15 eller 25 %

Hest
Fast egenandel: 1 800 eller 4 300 kroner
Bevegelig egenandel: 25 %

Smådyr
Fast egenandel: 700 kroner
Bevegelig egenandel: 25 %

Hva menes med karenstid?

Karenstid betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer som oppstår i en periode på 20 dager etter at du har kjøpt eller forbedret/utvidet en forsikring. Uforutsette skader dekkes derimot fra dagen du kjøpte forsikringen. Les mer om karenstid her.

Hovedforfall

Hovedforfall er den dagen forsikringsavtalen din fornyes. Forsikringsavtalen inngås for ett år om gangen, og du vil da motta nye forsikringspapirer med forsikringsbevis og faktura noen uker i forveien av hovedforfallet. Du finner datoen for ditt hovedforfall i ditt forsikringsbevis.

Den grunnleggende tanken bak forsikring

Forsikringen dekker kostnadene ved plutselige og uforutsette hendelser. Derfor gjelder den ikke for skader og sykdommer som har begynt å utvikle seg eller er påbegynt før forsikringen ble tegnet. Dette gjelder selv om dyret ikke har vist symptomer ennå. Forsikre derfor dyret ditt tidlig, og pass på at du ikke har opphold i forsikringen. I alle forsikringer finnes det unntak, og disse er spesifisert i vilkårene. 

Forsikringstanken handler om at mange er med og deler på kostnaden. Forsikringsselskapet fordeler risikoen, og gir økonomisk beskyttelse til lav kostnad for uforutsette hendelser som dekkes av forsikringen.


Forsikre dyret ditt tidlig,
og pass på så det ikke blir noen opphold i forsikringen!

En forsikringsavtale består av vilkår som bestemmer  hvilke situasjoner eller hvilke hendelser forsikringen dekker. Det er forsikringstakernes premieinnbetalinger som brukes til betaling av skadeerstating. Derfor er det viktig at utbetalinger skjer på riktig grunnlag.

Hva erstatter en dyreforsikring?

Veterinærforsikringen kan dekke utgifter når en veterinær undersøker og behandler kjæledyret ditt på grunn av skade eller sykdom. Mange ganger kan slike undersøkelser og behandlinger bli kostbare, siden veterinærbehandling ikke er finansiert gjennom det offentlige, slik helsevesenet for mennesker er.

Når gjelder forsikringen?

Når du tegner en forsikring for kjæledyret ditt, begynner forsikringen som regel å gjelde umiddelbart (med mindre annet er avtalt). De fleste forsikringer har karenstid. Forsikringen dekker da ikke kostnadene ved sykdommer de første 20 dagene. For skader forårsaket av ytre traume, gjelder forsikringen uten karenstid, umiddelbart fra da du kjøpte den.

Når kan jeg si opp forsikringen?

Forsikringsavtalen løper i ett år av gangen, og du kan si den opp på hovedforfallsdagen. Dersom du bytter selskap kan du si opp med en måneds varsel, også utenom hovedforfallsdagen. Hvis dyret dør eller selges kan forsikringen sies opp utenom hovedforfall. 

Les fullstendige vilkår her

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer