Frakturer

Gå direkte til:

 Hva gjør du om hunden brekker et ben?

  • Ta den så raskt som mulig til veterinær
  • Prøv å holde hunden i ro
  • Pass på når du flytter hunden – den kan ha smerter og derfor bite, selv om den ellers er snill
  • Hold hodet dens nede, eller bind noe rundt snuten 

 

Husk

Du skal ikke forsøke å rette ut og sette sammen bruddet selv. Det kan gjøre mer skade enn nytte.

 

  • Undersøk poten og klørne – i milde tilfeller er klokapselen revnet eller splittet. I mer alvorlige tilfeller, kan det ha oppstått en fraktur, og kloen kan være revet halvt eller helt av.
  • Klipp eventuelt den knekte delen av.
  • Kontakt veterinær.

Husk

Ved en kloskade vil hunden ofte halte. Den slikker seg på poten, og du kan ofte se litt blodspor der den har gått. Er kloen splittet, kan du prøve å klippe av den delen som stikker ut. Kloskader er ikke akutte, men du bør alltid kontakte veterinør.